| Investice | Nemovitosti | Investiční zlato | Stavební spoření | Pojištění | Hypotéky | Hotovostní půjčky | Úvěry | Zhodnocení peněz |

» Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je formou dlouhodobého spoření, které je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění. Penzijní připojištění lze definovat jako shromažďování peněz od účastníků tohoto pojištění a od státu, který poskytuje příspěvky účastníkům pojištění. Penzijní připojištění je produktem, se kterým si slouhodobě a bezpečně spoříte na dobu důchodového věku. Kvůli nepříznivé prognóze v demografickém vývoji je toto pojištění žádoucí. Podmínkami pro založení penzijního připojištění je věk 18 let, trvalý pobyt v České republice či na území jiného členského státu Evropské unie. Minimální měsíční částka, kterou budete vkládat, je 100 Kč, maximální částka není stanovena. To záleží jen na Vás. Jednotnou částku můžete skládat buď v pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních intervalech.

» Státní podpora

Výhodou penzijního připojištění je fakt, že k tomu, co si budete přispívat vy, budete také dostávat příspěvek od státu. Tato částka Vám bude připisována na vaše konto automaticky spolu s penězi, které zaplatíte. Výše státního příspěvku je úměrná výši částky, kterou vkládáte Vy:

Vkládaná částka Státní příspěvek od 01.01.2013
do 299 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400 Kč 110 Kč + 20 % z částky nad 400 Kč
500 Kč 130 Kč + 20 % z částky nad 500 Kč
600 Kč 150 Kč + 20 % z částky nad 600 Kč
700 Kč 170 Kč + 20 % z částky nad 700 Kč
800 Kč 190 Kč + 20 % z částky nad 800 Kč
900 Kč 210 Kč + 20 % z částky nad 900 Kč
1 000 Kč 230 Kč
1 500 Kč 230 Kč + 6 000 Kč odpočet z daňového základu za rok
2 000 Kč 230 Kč + 12 000 Kč odpočet z daňového základu za rok
max. příspěvek 2 760 Kč / rok

Peníze jsou vkládány do penzijních společností, ze kterých jsou prováděné další investice. Pravidla investování určuje zákon a je zde státní dozor, konkrétně dozor České národní banky. O své vklady se tedy nemusíte obávat. Chcete-li dostat všechny státní příspěvky, je nutné spořit minimálně 5 let a dosáhnout věku 60let. O státní příspěvky můžete přijít, budete-li rušit penzijní připojištění dříve, než stanovuje smlouva.

» Výplata penzijního připojištění

Po splnění všech podmínek a naplnění času pro výpověď penzijního připojištění, si můžete vybrat, jakým způsobem budete tyto dávky čerpat. Máte tři možnosti:

1. Penze

Výše této penze je dle příspěvků, které zaplatil účastník. Dále je také závislá na výnosech z hospodaření penzijního fondu a na věku, od kterého se dávka poskytuje. Poskytovaná penze může být starobní(peněžní ústav ji vyplácí po dosažení věku 60 let za předpokladu, že si člověk platí připojitění v rozsahu 5-10 let), dále je to invalidní důchod, pozůstalostní důchod (v případě,že člověk, který má penzijní připojištění, zemře, čerpá částku účastník, který je určen ve smlouvě o penzijním připojištění). Dále také může být vyplácená výsluhová penze - tady je nutné pojištění min. 15 let. Kromě toho,že účastník dosáhne věku, ve kterém má na penzi nárok, musí ještě písemně požádat o zahájení jejího vyplácení.

2. Jednorázové vyrovnání

Splní-li účastník podmínky pro čerpání penze a pokud platí pojištění minimálně po dobu 3 let, může si zažádat o jednorázové vyplacení částky, do kterého se promítnou jeho příspěvky, státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a výnosy z hospodářského fondu.

3. Odbytné

O tuto částku může pojištěnec požádat, pokud ukončí své penzijní připojištění, které trvá minimálně 12 měsíců. Žádá o to dohodou či výpovědí. v tomto případě ale nedostane pojištěnec státní příspěvky. Ty budou vráceny ministerstvu.

» Proč se vyplatí připojistit se!!!

Všichni si uvědomujeme, v jak nejisté době žijeme. I když jste možná ještě mladí, je třeba přemýšlet, jak na tom budeme v důchodovém věku. Vystačí nám důchod na to, abychom si opatřili všechny potřebné záležitosti od jídla až po léky? Nebudeme muset být na někoho odkázaní? Právě proto je vhodné si zřídit penzijní připojištění a spořit si peníze na důchod, které budou dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku. Jde o nástroj dlouhodobého spoření. Na penzijním připojištění oceníte především státní příspěvky, daňové úspory (část si můžete nechat odečíst z daňového základu, maximální částka odpisu je však omezená). Další častou výhodou je fakt, že Vám na penzijním připojištění přispívá zaměstnavatel. Není to pravidlem, ale dnes je to již dost rozšířené. Zaměstnavatel si může tento příspěvek částku ukládat na penzijní připojištění, než Vám o stejnou částku zvednout mzdu. Dalšími výhodami tohoto připojištění je, že na činnost penzijních fondů dohlíží ministerstvo financí, takže jsou Vaše investice chráněny. Podíly na výnosech se připisují i době, kde je Vám vyplacená penze. Oceníte i to, že se nikdy nepodílíte na případné ztrátě penzijního fondu, pouze na jeho zisku. Další výhodou je flexibilita. Můžete kdykoliv provádět změny, třeba takové, které se týkají výše Vašich plateb. Navíc polovinu naspořených peněz si můžete vybrat před 60 rokem Vašeho života, a to nejdříve po 15 letech od podepsání smlouvy.

Spolupracujeme:

bib.gif, 7,4kB bib.gif, 7,4kB

Copyright © 2009-2013 FINANČNÍ CENTRUM, s.r.o. Created by CompIT - Ing. Dominik Čech
Tvorba webových stránek | SEO optimalizace